Blue Star

 

English language|Slovenský jazyk|Pridať k obľúbeným

Dobré heslo v súčasnej dobe tvorí nezanedbateľnú časť počítačovej bezpečnosti. Aj dobre zabezpečený systém sa následkom slabého hesla môže stať ľahkým terčom útoku. Heslá ako "jozef" alebo "123456" nie sú vhodne, pretože sú ľahko uhádnuteľné. Ale aj kvalitné heslo je potrebné pravidelne obmieňať na dosiahnutie vyššej bezpečnosti. A ako pomôcka pri vymýšľaní hesiel by vám chcela pomôcť táto stránka. Na generovanie hesiel ponúka hneď niekoľko možností:

Náhodné heslo

Základný nástroj na vytváranie hesiel na tejto stránke. Vytvorí náhodnú postupnosť znakov o vami zvolenej dĺžke. Môžete zvoliť použitie malých a veľkých písmen, čísel a vlastných znakov. Samozrejmosťou je vytváranie jedného až desiatich hesiel súčastne.

Heslo zo slova

Tento nástroj vám umožňuje vytvárať heslo z vami zadaného slova. Takisto ako v predchádzajúcom prípade si volíte dĺžku hesla a použité znaky. Rozdiel je v tom, že heslá niesu náhodné, ale pri použití rovnakého slova a parametrov sú heslá rovnaké. Taktiež nieje možné vybrať počet hesiel, sú stále tri.

Permutácie

Tento nástroj náhodne poprehadzuje písmená zadaného slova. Je vytvorená jedna až desať permutácii, ktoré môžu byť poprípade skrátené na vami požadovanú dĺžku.

Ľubovoľné heslo

Cesta ako sa jedným klikom dostať k novému heslu. Nič nenastavujete len si zvolíte dĺžku hesla. Prí vytváraní sú použité malé a veľké písmená, čísla a niektoré špeciálne znaky pre čo najväčšiu bezpečnosť hesla.

Zabezpečený prístup | Podporuje: NFO.SK  Sponzoruje: NETWORK.SK
Vyskúšajte: Víkendový časovač odpočítava čas, ktorý zostáva do víkendu.